Hlavní strana > Prodejna > Odpady

Odpady

Materiály pro rozvody odpadů

V dnešní době se většina odpadního vedení řeší rozvody z plastů. U nás naleznete pro vnitřní rozvody jak klasické PVC ( lepí se ) i dnes již běžně používaný system HT ( na těsnící kroužky ). Pro venkovní kanalizaci prodáváme system KG.

odkaz na katalog HT: www.osma-komorovice.cz/files/HT.pdf

odkaz na katlaog KG:www.osma-komorovice.cz/files/KG.pdf

 

Čističky odpadních vod

Čistička odpadních vod PS

Základní popis
ČOV tvoří celoplastová nádrž, rozdělená přepážkami na jednotlivé technologické prostory. Čistící efekt je založen na využití technologie nízkozátěžové aktivace s aerobní stabilizací kalu. V ČOV AT je použit léty prověřený systém čištění odpadních vod, chráněný užitkovým vzorem č.2750, doplněný unikátním řešením akumulace nárazově přitékajících vod (chráněno patentem podaným pod číslem přihlášky PP 5071-2005) čímž je zabezpečena velmi vysoká kvalita vyčištěné vody.Součástí je dmychadlo společně s provzdušňovacími elementy a rozvodem vzduchu. ČOV AT je zakrytá odnímatelným PP krytem.
Dodávka ČOV typu AT se uskutečňuje na základě závazné objednávky resp. smlouvy o dílo, přičemž platební, dodací a záruční podmínky jsou předmětem vzájemné dohody mezi objednavatelem a dodavatelem.
Evropská unie
ČOV AT s vestavěným retenčním prostorem už nyní splňuje požadavky normy EU na odolnost vůči nárazově přitékajícím odpadním vodám a zabezpečuje rovnoměrný chod domovní ČOV rovněž při nárazovém vypuštění většího objemu vody (např. vana+pračka). Tím je vyřešen hlavní problém domovních ČOV s vyplavováním aktivovaného kalu z ČOV při každém nárazovém nátoku.
Čistící proces
Odpadní voda vtéká do mechanické sekce s promícháváním (1) (viz obr.). V této části probíhá mechanické předčištění odpadní vody (2) za stálého míchání aeračním bublinovým promíchávacím systémem. Dále odpadní voda gravitačně vtéká do biologické části.čistička PS
Aerobní sekce (3) ČOV představuje nízkozátěžovou aktivaci, kde probíhá proces biologické degradace organického zatížení. Pro biocenózu je nevyhnutelné zabezpečit dostatečné množství kyslíku a organického zatížení. Při dodržování vhodných podmínek probíhá proces čištění samovolně. Vzduch do aeračního systému dodává membránové elektromagnetické dmychadlo, které bude umístěno mimo ČOV. V aktivační nádrži dochází k odstranění organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Tlakový vzduch je vháněn do aktivace přes jemnobublinkové aerační elementy. V této sekci je použito unikátní řešení problému akumulace vody v objemu cca 130 l. Toto zabraňuje vyplavení aktivovaného kalu při nárazovém vypouštění, např. vany. Směs aktivovaného kalu a vyčištěné vody natéká nátokovým vyrovnávacím potrubím (4) gravitačně do vertikálního dosazovacího prostoru (5). Tady dochází k oddělení aktivovaného kalu od vyčištěné vody. Kal ze dna dosazovacího prostoru je dále recirkulován do primární usazovací nádrže ČOV. Tento úkon probíhá pomocí tzv. mamutkového čerpadla (6). Vyčištěná voda z dosazovacího prostoru odtéká z hladiny odtokovým potrubím do odtoku ČOV (7).

 

PS
 


 

                                                                                                                                                            
 
                                                                                              
 
                                                                                                                                                                                                                      
 
 

 


Internetový obchod

Navštivte náš Eshop

Nakupujte na vodatopenilevne.cz

Mereo

Mereo

Sphere card
Poskytujeme výhody a slevy s věrnostním programem Sphere card.